skip to Main Content
Luftfoto Kalundborg

Udviklingsstrategi i høring

Mulighed for at kommentere Kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi

Kommunalbestyrelsen fremlægger ’Udviklingsstrategi – mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber’ i offentlig høring fra den 12. august til den 14. oktober 2019.

Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig frem mod 2030. Den indeholder et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd, uddannelse og infrastruktur. Alle temaer forholder sig til Kommunalbestyrelsens overordnede vision om, at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive
virksomhed.

Du kan læse Udviklingsstrategien her

Når høringsperioden begynder, vil der ligge et printet eksemplar af strategien til gennemsyn i Borgerservice, Klosterparkvej 7 i Kalundborg og på kommunens biblioteker.

Høringsfrist

Bemærkninger eller ændringsforslag til udviklingsstrategien skal sendes skriftligt til
Kalundborg Kommune, Udvikling, Rynkevangen 13, 4400 Kalundborg eller på mail

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 14. oktober 2019.

Spørgsmål

Spørgsmål til udviklingsstrategien kan rettes til Susanne Boesen, Udvikling

telefon 59 53 44 99 eller på mail

Back To Top
Søg
X
X