skip to Main Content

Udviklingsstrategi i offentlig høring

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi fremlægges til høring.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 24. januar 2023 besluttet at fremlægge ’Kalundborg kommunes udviklingsstrategi frem mod 2035 – Fremgang får flere med i fællesskabet’ i offentlig høring fra den 6. februar til den 5. april 2023.

Udviklingsstrategiens har et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, der tager afsæt i de geografiske og stedbundne potentialer. De følgende temasider knytter an ved at uddybe og beskrive udviklingsmuligheder, der handler om bosætning, erhverv, uddannelse, velfærd, natur og infrastruktur. Alle temaer forholder sig til Kommunalbestyrelsens overordnede vision om, at Kalundborg kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Strategien indeholder politikernes vurdering af og strategi for udviklingen, ligesom den oplyser om den planlægning, der er gennemført efter seneste revision af kommuneplanen, og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Udviklingsstrategien er tilgængelig via kommunens hjemmeside og printede eksemplarer af strategien til gennemsyn kan rekvireres på kommunens biblioteker.

Der afholdes borgermøde tirsdag den 7. marts 2023 kl. 20.00-21.30 i Kalundborg Hallerne, hal 1, J. Hagemann-Petersens Alle, Kalundborg, hvor udviklingsstrategien vil blive præsenteret.

Høringsfrist

Bemærkninger eller ændringsforslag til udviklingsstrategien skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg eller pr. e-mail dto@kalundborg.dk.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 5. april 2023.

Back To Top
Søg