skip to Main Content

Vækstorienteret netværk for unge ejer-ledere

Baggrund
Kalundborgegnens Erhvervsråd og andre erhvervsfremmeaktører på Sjælland er gået sammen med Væksthus Sjælland om at etablere et vækstorienteret netværk for unge ejer-ledere. Vi startede op i september 2016, og netværket rummer nu 17 virksomheder. Vi kører nu en ny opstartsrunde, hvor flere virksomheder får mulighed for at være med i netværket.

Formålet med netværket er målrettet over tid at vækste virksomhederne i netværket ved blandt:
a) målrettet at arbejde med virksomhedernes vækst og udvikling
b) at give netværkets medlemmer en direktøruddannelse
c) at skabe et fælles engagement og vilje til vækst i et samarbejde virksomhederne imellem
d) løbende at inspirere og motivere til vækst og udvikling blandt andet via indlægsholdere ude fra
Netværket skal følge virksomhederne gennem god vækst over tid helt frem til et evt. salg eller generationsskifte – vi tager gerne det lange seje træk.

Boot Camp
Netværket skydes i gang med en Boot Camp den 14. – 16. marts 2018 på Humleorehus, Humleorevej 27, 4140 Borup. Boot Camp’en er et internatforløb, og vi kører fra onsdag morgen kl. 8.30 til fredag eftermiddag kl. 14.00.
I Boot Camp’en og det videre direkte arbejde med virksomhederne deltager Væksthus-konsulenterne Nils Hall Torgersen og Søren Mikkelsen og på vegne af den lokale erhvervsservice Rasmus Holst-Sørensen, Næstved Erhverv og Thomas Christensen, Stevns Erhvervsråd. Der vil også indgå indlægsholdere og inspiratorer ude fra.
På Boot Camp’en arbejdes der målrettet med følgende emner:
a) Forandringer, der påvirker virksomheden og muligheder for nye forretningsmodeller
b) Organisation og ledelse
c) Forretningsudvikling i forhold til kunder, produkt/service og forretningskonceptet for virksomheden
d) Innovation og ledelse af innovation
e) Dig som ejer-leder af din virksomhed, din personprofil og din relation til kunder og medarbejdere
f) Strategi og målsætninger for virksomheden
g) At ryste netværket sammen
Deltagelse i Boot Camp’en er en forudsætning for deltagelse i det efterfølgende netværksforløb.
Pris for deltagelse i Boot Camp’en er kr. 6.000,- ex. moms pr. person. Prisen dækker alle udgifter ved Boot Camp’en og er således inkl. overnatning og fuld forplejning.
Det årlige kontingent for deltagelse i netværket er også kr. 6.000,- ex. moms, som dækker udgifter til de årlige arrangementer i netværket.

Målgruppe
Netværket er for unge ejer-ledere, der:
1. Endnu ikke er fyldt 40 år
2. Ejer, har væsentlig ejerandel i eller står for at skulle overtage (fx via generationsskifte) en privat virksomhed
3. Virksomheden har typisk fra ca. 5-25 ansatte og er i drift
4. Har umiddelbart ambitioner om at bruge de næste 10 år i virksomheden
5. Har ambitioner om at skabe betydelig vækst i virksomheden
Der kan dispenseres fra punkter alt efter virksomhedens situation og ambitioner.
Netværket skal medvirke til, at virksomhederne realiserer deres potentiale.

Netværket efter Boot Camp
Deltagelse i netværket starter op efter Boot Camp’en, som er obligatorisk, indeholder deltagelse i netværk og arrangementer med 17 andre vækst- og udviklingsorienterede virksomheder. Netværket skal ses både som et netværk og som et udviklingsforløb for ejer-ledere.

Back To Top
Søg
X
X