Vigtigt at deltage i netværk og arrangementer

Der er mange muligheder for at udvide sin kundekreds ved at deltage i netværk og arrangementer.

Kalundborgegnens Erhvervsråd faciliterer forskellige netværk og deltager selv i en del netværk med fx uddannelsesinstitutioner og kommunale enheder, hvilket sikrer et godt og relevant samarbejde på tværs af brancher.

Vi mener, at de personlige møder med folk er et vigtigt supplement i en verden, hvor mange emner bliver drøftet og besluttet digitalt. Jo bedre vi kender hinanden, jo større bliver forståelsen for hinandens arbejde og muligheder for udvikling i lokalområdet.

Alle kan være med

Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at deltage i vores netværk og arrangementer med henblik på at skabe kendskab til hinandens virksomheder og kompetencer og dermed skabe vækst og udvikling.

Vi oplever gang på gang, at mindre nystartede virksomheder udvider deres kundekreds blot ved at deltage aktivt i vores aktiviteter, hvor de bl.a. møder større veletablerede virksomheder, som ikke tidligere kendte til deres eksistens. Ligeledes oplever vi en form for lokal patriotisme, som gør, at de fleste virksomheder hellere vil samarbejde med lokale virksomheder end at ty til virksomheder uden for kommunen.

Vores mål er at afholde et større arrangement en gang om måneden, hvor ca. 50 personer deltager. Udover et relevant oplæg, lægger vi vægt på, at der afsættes tid til en snak med sidemanden enten gennem et par opgaver fra os eller blot ”fri leg”.

Du er altid velkommen til at tage fat i os, når du får en god idé til et nyt netværk eller et godt og relevant arrangement.

Kontakt os på telefon 59 55 00 55 eller på mail info@kalundborgerhverv.dk

Her kan du læse en artikel om vigtigheden af at udvide sit netværk for at udvikle sin virksomhed.

Back To Top
Søg