Vil du være nævning eller domsmand?

Kalundborg Kommune søger flere lægdommere, som fungerer som med-dommer i retssager.

Nævninge og domsmænd kaldes også lægdommere, og de fungerer som med-dommere i retssager. Sammen med de juridiske dommere er de med til at afgøre, om en tiltalt person er skyldig i en forbrydelse, og hvilken straf der i så fald skal gives. Det er derfor et stort ansvar, man får.

Tilmeld dig på grundliste

Du kan melde dig frivilligt til den liste, som nævninge og domsmænd bliver udtrukket fra. Klik her.

Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen både på alder, køn, uddannelse, beskæftigelse og etnicitet. Kalundborg Kommune har derfor særligt brug for ansøgere i alderen 18-39 år, da det er i denne kategori, der mangler flest ansøgere. Derudover mangler der også ansøgere med anden etnisk herkomst end dansk i aldersgruppen 18-75 år.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte formand for Grundlisteudvalget Tove Røen på telefon 21 48 10 51. Frist for ansøgning er den 9. januar 2023.

Læs mere om, hvem der kan blive nævning og domsmand her.

Back To Top
Søg