Virksomhedspakke – løft dine unge medarbejdere fagligt

Studievalg Danmark inviterer virksomheder til samarbejde om at løfte unge medarbejderes faglige niveau.

Hvem er vi?

Studievalg Danmark er en national vejledningsinstitution med syv regionale vejledningscentre. Vi er forankret i Uddannelses- og forskningsministeriet.
Vores vejledere er alle uddannede studie- og karriere- vejledere. De har et stort kendskab til videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelser, økonomi under uddannelse og karrieremuligheder.

Projekt RUSK

I 2021 fik Studievalg Danmark mulighed for at starte et nyt projekt op i samarbejde med Region Sjælland. Der er udvalgt tre indsatsområder for projektet, som er Ringsted, Kalundborg og Lolland kommune.

Projektet har en varighed på 2½ år, og har blandt andet til formål at synliggøre vejledningsmuligheder for unge med en gymnasial uddannelsesbaggrund. Vi har fokus på unge som holder sabbatår, da flere undersøgelser viser, at de ikke er bevidste om deres vejlednings og uddannelsesmuligheder. Vi har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommunerne og eksterne samarbejdspartnere såsom Headspace og ungdomshuse.

Hvorfor et samarbejde med virksomheder?

I projektet har vi som nævnt primært fokus på unge som både holder sabbatår. Undersøgelser viser, at 85% af unge fra en gymnasial ungdomsuddannelse, vælger at holde et eller flere sabbatår, og de ca. 25% er ikke registreret som ”under uddannelse” 27 måneder efter deres studentereksamen ifølge Regions Sjællands Uddannelsesanalyse fra 2022.

Vi har i Studievalg Danmark positiv forståelse for at holde sabbatår, hvor der er mulighed for at holde en pause fra uddannelse, og mere fokus på ens personlig og faglige udvikling. Dog vil vi gerne give de unge, som ønsker et tage en uddannelse, men er gået i stå af forskellige årsager, mulighed for at få vejledning og den rette hjælp. Mange unge vælger at arbejde under deres sabbatår, og er ofte meget glade for deres arbejde.
Vi vil derfor gerne gennem virksomhederne lave forskellige aktiviteter og informationer til unge med en gymnasial uddannelsesbaggrund. Formålet er at give unge mulighed for vejledning, der hvor de er, og evt. inspirere til at lære deres arbejdsplads’ muligheder bedre at kende eller opdage helt nye muligheder. Og formålet for Studievalg er at få erfaringer med at gennemføre vejledningsaktiviteter i samarbejde med virksomheder.

Hvad kan vi tilbyde til virksomhederne

Studievalg Danmark vil gerne tilbyde et projektsamarbejde med udgangspunkt i tre pakkeløsninger til virksomheder, som ønsker at være en del af dette projekt, hvor vi sammen løfter unges faglige og uddannelsesmæssige niveau.

Virksomhedspakke 1

Er din virksomhed interesseret i at gøre unge opmærksom på vejledningsmuligheder, og vil I som virksomhed hjælpe med at synliggøre vejledning for unge med en gymnasial uddannelsesbaggrund på din arbejdsplads?

Studievalg Danmark vil gerne komme på besøg hos jer, hvor vi informerer om vores muligheder, og evt. tilknytter en vejleder på til de unge, som gerne vil høre mere.
Vi kan også tilbyde digitale muligheder, hvor der vil være informationer og direkte kontaktoplysninger.

Virksomhedspakke 2

Der er helt sikkert medarbejdere i din virksomhed, som er gode til at lære fra sig, og kan se sig selv om mentor til de unge medarbejdere i virksomheden?

Som ung er der mange muligheder, som ikke altid er nemme at navigere sig i. Unge har derfor brug for rollemodeller og inspirationer. Vi tror på, at unge vil få gavn af at blive inspireret af ældre medarbejdere, som kan tage dem under deres vinger.

Mentorens rolle vil være at fortælle om sin egen funktion, og hvilke veje man er gået for at nå dertil. Dette kan åbne nye døre og evt. inspiration for unge, og mulighed for at lære sin egen arbejdsplads bedre at kende.

Der vil løbende være mulighed for sideløbende sparring med en vejleder fra Studievalg.

Virksomhedspakke 3

Er din virksomhed interesseret i at vide mere om de forskellige lokale uddannelsesmuligheder? Og få lavet en virksomhedsprofil i samarbejde med Studievalg?

Studievalg Danmark kan hjælpe med at skabe kontakter til de lokale uddannelsesinstitutioner.

Har virksomheden unge medarbejdere, som har det rette potentiale, og som har et ønske om en videre uddannelse inden for et eget arbejdsfelt eller et helt nyt område?

Så kan Studievalg Danmark hjælp med vejledning og skabe de rette kontakter for virksomheden og den enkelte medarbejdere med en ungdomsuddannelse.

Kontakt

Vi ser meget frem til at høre fra jer. Vi kan starte med et uforpligtende online møde, hvor vi tager udgangspunkt i de tre nævnte muligheder, men vi er også meget åbne for at høre om jeres tanker og forslag.

Projekt RUSK gennemføres i samarbejde med Region Sjælland.

Sharmilla Santhirasegaram
Projektleder
Direkte nummer 33 33 20 60

Center Sjælland, Jernbanegade 10, stuen, 4700 Næstved, tlf.: 3333 2000 (Studievalg DK)
www.studievalg.dk, mail sjaelland@studievalg.dk

Back To Top
Søg